Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

CÔNG TY TƯ VẤN XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY THỦY HẢI SẢN

Nếu quý vị cần thông tin gấp, hãy click vào hai đường dẫn dưới đây để được cung cấp thông tin về hệ thống xử lý nước & nước thải một cách cụ thể và rõ ràng:
 

Công ty tư vấn xử lý nước thải nhà máy thủy hải sản – Cần xử lý chất thải chế biến thủy sản

An Giang là một trong những tỉnh có thế mạnh về chế biến và nuôi trồng thủy sản lớn nhất khu vực miền Tây Nam bộ, lượng nước thải ước tính lên đến hàng chục ngàn m3/ngày. Nếu không được xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và sự phát triển chung của tỉnh.

Công ty tư vấn xử lý nước thải nhà máy thủy hải sản - Cần xử lý chất thải chế biến thủy sản
Công ty tư vấn xử lý nước thải nhà máy thủy hải sản -
Cần xử lý chất thải chế biến thủy sản

Công ty tư vấn xử lý nước thải nhà máy thủy hải sản – Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Các cơ sở chế biến phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải nếu cơ sở chế biến chưa có hoặc phải sửa chữa, thay thế, nâng cấp, mở rộng cho phù hợp với công nghệ xử lý nước thải; các cơ sở chế biến thủy sản cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường chuyên trách để có thể quản lý, vận hành hệ thống và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ về môi trường một cách có hiệu quả.

Công ty tư vấn xử lý nước thải nhà máy thủy hải sản - Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Công ty tư vấn xử lý nước thải nhà máy thủy hải sản -
Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Công ty tư vấn xử lý nước thải nhà máy thủy hải sản  Thông tin dưới đây có thể bạn cũng quan tâm?

Bạn hãy nhấn vào đường dẫn dưới đây:
Nếu bạn chưa thực sự thỏa mãn, hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.


Công ty tư vấn xử lý nước thải nhà máy thủy hải sản  Bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp

Bạn hãy liên hệ với Công ty CAMIX theo các thông tin dưới đây, để được cung cấp thông tin cụ thể và rõ ràng:

Công ty TNHH CAMIX - Đơn vị xử lý nước và nước thải chuyên nghiệp
Số 34-36, Đường 57A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Phone           :  (08).5407.3940 / (08).6681.1673
Hotline :  0903.318.778 (Ms.Dinh)
Email  :  info@camix.com.vn
   info_camix@email.com
Website :  www.camixvn.wixsite.com/viet
   www.camix.com.vn

 

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

CẢI TẠO ĐẠT TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Nếu quý vị cần thông tin gấp, hãy click vào hai đường dẫn dưới đây để được cung cấp thông tin về hệ thống xử lý nước & nước thải một cách cụ thể và rõ ràng:

Cải tạo đạt tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước thải  Hệ thống xử lý nước thải y tế TP HCM bị 'hớ'

Ông Đặng Quang Mỹ, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Sở Y tế TP HCM cho biết: “Trước năm 2002, các đơn vị điều trị có giường bệnh đa phần đều xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn, nước thải y tế đổ ra môi trường bên ngoài chỉ cần đạt tiêu chuẩn loại B. Năm 2003, quy định về tiêu chuẩn nước thải y tế phải đạt loại A, làm cho các hệ thống được đầu tư trước đó đều bị “hớ”. Việc xử lý nước thải từ loại B lên A là cả một vấn đề lớn”. 

Cải tạo đạt tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước thải - Hệ thống xử lý nước thải TPHCM "bị hớ"
Cải tạo đạt tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước thải - Hệ thống xử lý
nước thải TPHCM "bị hớ"

Cải tạo đạt tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước thải  TPHCM nâng cao chỉ tiêu cải thiện ô nhiễm môi trường

Nhìn nhận về quá trình triển khai chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong suốt 5 năm qua, Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM cho biết đã từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Cụ thể, về nước thải, đã kiểm soát gần 4.000 nguồn thải, trong đó nguồn thải có hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn với lưu lượng từ 50m³/ngày đêm trở lên khoảng 82%, từ 30 - 50m³/ngày đêm trở lên khoảng gần 70% và từ 10 - 30m³/ngày đêm đạt 60,5%. Về khí thải, trong số 1.000 nguồn thải có phát sinh khí thải tại nguồn, có đến 72% nguồn thải đã có hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn. 

Cải tạo đạt tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước thải - TPHCM nâng cao chỉ tiêu cải thiện ô nhiễm môi trường
Cải tạo đạt tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước thải - TPHCM nâng cao
chỉ tiêu cải thiện ô nhiễm môi trường

Cải tạo đạt tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước thải – Thông tin dưới đây có thể bạn cũng quan tâm?

Bạn hãy nhấn vào đường dẫn dưới đây:
Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích.

Cải tạo đạt tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước thải  Bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp

Bạn hãy liên hệ với Công ty CAMIX theo các thông tin dưới đây, để được trợ giúp một cách nhanh nhất:

Công ty TNHH CAMIX - Nhà thầu bảo trì hệ thống xử lý nước và nước thải tin cậy
Số 34-36, Đường 57A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Phone           :  (08).5407.3940 / (08).6681.1673
Hotline :  0903.318.778 (Ms.Dinh)
Email  :  info@camix.com.vn
   info_camix@email.com
Website :  www.camixvn.wixsite.com/viet
   www.camix.com.vn

 

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

CẢI TẠO ĐẠT CHẤT LƯỢNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Nếu bạn không có thời gian, hãy nhấp vào hai đường link dưới đây để được tìm hiểu về hệ thống xử lý nước & nước thải một cách cụ thể và rõ ràng:

Cải tạo đạt chất lượng trạm xử lý nước thải – Thực trạng bãi rác Khánh Sơn

Hiện nay hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn  có mùi hôi phát sinh từ hồ hiếu khí, thiếu khí. Thiết bị xử lý sơ sài, không an toàn nên vận hành không ổn định, dẫn tới chất lượng nước thải đầu ra cũng không ổn định. Thiếu các thiết bị dự phòng để vận hành hệ thống. Vì vậy Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng đưa công trình "Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn" vào công trình trọng điểm của thành phố.

Cải tạo đạt chất lượng trạm xử lý nước thải - Thực trạng bãi rác Khánh Sơn
Cải tạo đạt chất lượng trạm xử lý nước thải - Thực trạng bãi rác Khánh Sơn

Cải tạo đạt chất lượng trạm xử lý nước thải  Cải tạo theo công nghệ kỵ khí

Theo công nghệ kỵ khí thì là một phương pháp sản sinh ra năng lượng, vì trong quá trình phân hủy kỵ khí những hợp chất hữu cơ bị phân hủy sẽ chuyển thành khí methane. Mức độ sinh khí methane phụ thuộc vào tốc độ phân hủy COD đầu vào. Bùn kỵ khí có thể bảo quản trong một thời gian dài (hơn 1 năm) mà không cần nuôi dưỡng bằng dưỡng chất. Hoạt tính của bùn vẫn giữ nguyên ở nhiệt độ nhỏ hơn 15oC.

Cải tạo đạt chất lượng trạm xử lý nước thải - Cải tạo theo công nghệ kỵ khí
Cải tạo đạt chất lượng trạm xử lý nước thải - Cải tạo theo công nghệ kỵ khí

Cải tạo đạt chất lượng trạm xử lý nước thải – Thông tin dưới đây có thể bạn cũng quan tâm?

Bạn hãy nhấn vào đường dẫn dưới đây:
Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích.


Cải tạo đạt chất lượng trạm xử lý nước thải  Bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp

Bạn hãy liên hệ với Công ty CAMIX theo các thông tin dưới đây, để được cung cấp thông tin cụ thể và rõ ràng:

Công ty TNHH CAMIX - Đơn vị bảo trì hệ thống xử lý nước và nước thải chuyên nghiệp
Số 34-36, Đường 57A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Phone           :  (08).5407.3940 / (08).6681.1673
Hotline :  0903.318.778 (Ms.Dinh)
Email  :  info@camix.com.vn
   info_camix@email.com
Website :  www.camixvn.wixsite.com/viet
   www.camix.com.vn

 

SỬA CHỮA TẠM THỜI CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Nếu bạn không có thời gian, hãy nhấp vào hai đường link dưới đây để được tìm hiểu về hệ thống xử lý nước & nước thải một cách cụ thể và rõ ràng:

Sửa chữa tạm thời công trình xử lý nước thải – Xử lý dầu mỡ bằng vi sinh

Ưu điểm của việc xử lý dầu mỡ trong nước thải bằng vi sinh:
  • Giúp đường cống thoát nước dễ dàng hơn.
  • Loại bỏ mùi hôi nồng nặc.
  • Giảm tần số bơm làm rỗng bẫy mỡ dầu.
  • Loại bỏ dầu mỡ ra khỏi trạm bơm.
  • Vệ sinh được tăng lên không gây ruồi, muỗi.
  • Giảm chi phí bảo trì hệ thống ống cống thoát nước.
  • An toàn cho người và môi trường.
  • Giảm chi phí bảo trì theo kế hoạch.
Sửa chữa tạm thời công trình xử lý nước thải - Xử lý dầu mỡ bằng vi sinh
Sửa chữa tạm thời công trình xử lý nước thải - Xử lý dầu mỡ
 bằng vi sinh

Sửa chữa tạm thời công trình xử lý nước thải – Chống váng bọt
Biện pháp kiểm soát chống tạo bọt hoặc loại bỏ bọt trong xử lý thứ cấp hoặc khu vực chứa nước thải đầu ra cuối cùng của nhà máy xử lý nước thải. Việc làm giảm bọt bằng cách sử dụng chất chống tạo bọt trong quá khứ đã đạt được mong muốn về an toàn, sức khỏe và các lý do thẩm mỹ. Kiểm soát nguồn gây ra váng bọt thường là một giải pháp tốt hơn và ít tốt kém về lâu dài. Các ngành công nghiệp thường cần chất chống tạo bọt để xử lý chất thải bao gồm các nhà máy giấy, lọc dầu, nhà máy xử lý nước thải tập trung, và các nhà máy hóa dầu. Nhiều ngành công nghiệp sử dụng chất chống tạo bọt tại thượng nguồn trong quá trình xử lý.

Sửa chữa tạm thời công trình xử lý nước thải - Chống váng bọt
Sửa chữa tạm thời công trình xử lý nước thải - Chống váng bọt

Sửa chữa tạm thời công trình xử lý nước thải – Thông tin dưới đây có thể bạn cũng quan tâm?

Bạn hãy nhấn vào đường link dưới đây:
Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích.


Sửa chữa tạm thời công trình xử lý nước thải  Bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp

Bạn hãy liên hệ với Công ty CAMIX theo các thông tin dưới đây, để được cung cấp thông tin cụ thể và rõ ràng:

Công ty TNHH CAMIX - Đơn vị bảo trì hệ thống xử lý nước và nước thải chuyên nghiệp
Số 34-36, Đường 57A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Phone           :  (08).5407.3940 / (08).6681.1673
Hotline :  0903.318.778 (Ms.Dinh)
Email  :  info@camix.com.vn
   info_camix@email.com
Website :  www.camixvn.wixsite.com/viet
   www.camix.com.vn